BENJAMÍ CARRERAS

Nascut a Mao, 1942 Fisic teòric i investigador. Des de 1976, va fxar la residencia als EEUU. Ha treballat en el Oak Ridge National Laboratory de Tennessee ubicat a la “Ciutat Secreta” on s’enriquia urani per fabricar les bombes atòmiques de la Segona Guerra Mundial. Ha treballat en la fsica teòrica tant a Anglaterra, Estats Units i a Espanya, consolidant equips de recerca patentant estudis amb rellevància mundial per millorar l’efciència energètica de l’energia nuclear i cap a la transicio a l’energia neta a les Illes Balears.En Benjami ens mostra la seva tasca com investigador i ens aproxima a un cientifc humanista: pintor i escultor que viu a cavall entre Oak Ridge i Madrid, passant per Mallorca una temporada de l’any per seguir arrelat a les Illes Balears.


IB3 A LA CARTA

PREMSA